Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας

Κοντά στο χωριό Αιγές, βρίσκεται η ακρόπολη της μυκηναϊκής πόλης, που λεγόταν Υπηρεσία ή Υπερησίη.

Ναός Αγίου Αθανασίου

Η απαράμιλλη ομορφιά της, δικαίως την κατατάσσει ανάμεσα στις ομορφότερες αλπικές λίμνες της χώρας

Φαράγγι Βουραϊκού και Οδοντωτός

Από το Φαράγγι του Βουραϊκού περνά ο Ηρακλής που ο μύθος τον θέλει να τραβά μια μαχαιριά με το σπαθί του στη θέση «Πόρτες»...

Τελευταία Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 04/10/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαίας ξεκινάει το Δεύτερο από εδάφους Ψεκασμό Δακοκτονίας στην Αιγιάλεια σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω Πίνακα

Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, ότι ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί σε διανομή φέτας και κοτόπουλου. Η διανομή θα γίνει Τετάρτη 14/9 και Παρασκευή 16/9 και ώρα 8:00-14:00.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με SMS.