Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(27/01/2017)