Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(25/01/2017)