Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(30/01/2017)