Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(08/02/2017)