Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/02/2017)