Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Έκτακτη Συνεδρίαση (14/02/2017)