Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(28/02/2017)