ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4070-2012 (ΑΔΑ 7ΚΗ67Λ6-8ΗΔ)