Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(01/03/2017)