Πρόσκληση για την ΕΚΛΟΓΉ μελών του ΠΡΟΕΔΡΕΊΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Αιγιαλείας και των μελών της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΉΣ.(05/03/2017)