ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ"

Undefined
Body: 

   Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της υπ'αριθ. 130/5917/18.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει (26631/21-2-2017) αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης», ως ακολούθως: «Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24/01/2017 έως και 13-03-2017»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΑΕ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Συννημένο: