Αποφάσεις Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(05/03/2017)