Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Αιγιαλείας.