ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017 _ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ 101

2.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103

3.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102

4.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104

5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101

6.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102

7.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103

8.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104

9.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102

10.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101

11.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102

12.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103

13.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1.2017_ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104