ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ: ''Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ

    Σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη δράση 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι:

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, ήτοι από την 18η Μαΐου 2019.

Η σύμβαση με γεωπόνο Σύμβουλο, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου, ήτοι από την 27η Ιουνίου 2019 έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

Undefined