Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(24/03/2017)