Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(29/03/2017)