ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: 'Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας "ΚΡΙΤΣΑ" στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ'