Αποφάση 118 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(22/03/2017)-σε ορθή επανάληψη.