Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(24/03/2017)