ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς ,τα ΚΑΠΗ , και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές Α΄βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.