Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(07/04/2017)