Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(10/04/2017)