Αποφάσεις Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(07/04/2017)