Πρόσκληση για Έκτακτη - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19_04_2017