ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κύρηξη τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ως ακριδόπληκτο για το έτος 2017

Undefined
Body: 

 

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 100889 / 5950 / 13.04.2017  (ΑΔΑ: 6ΣΖΡ7Λ6-0ΛΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας, οι περιοχές - Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας που κηρύσσονται ακριδόπληκτες είναι:

1. ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αιγείρας

2. οι Τοπικές Κοινότητες Ακράτας, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας, Περιστέρας, Μεσορρουγίου, Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Καλαμιάς, Ποροβίτσας, Παραλ. Πλατάνου και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας.

3. οι Τοπικές Κοινότητες Δαφνών, Κουνινάς, Μαυρικίου, Μελισσίων, Πτέρης, Παρασκευής, Κούμαρη, Σελινούντος και Χατζή της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

4. η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού και οι Τοπικές Κοινότητες Άνω Διακοπτού, Καθολικού, Κερύνειας, Μαμουσιάς και Τράπεζας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

5. οι Τοπικές Κοινότητες Άλσους, Βερίνου, Γκραίκα, Γρηγόρη, Δημητρόπουλου, Δουκανέϊκων, Κρήνης, Λάκκας, Μάγειρα, Μυρόβρυση, Αγίου Κων/νου και Τούμπας της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας.

6. οι Τοπικές Κοινότητες Δαμακινίου και Σαλμενίκου της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού

Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 100896/5951/13.04.2017 (ΑΔΑ:ΩΖ8Χ7Λ6-ΖΡ6) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας συγκροτούνται Επιτροπές Καταπολέμησης Ακρίδων (ΕΚΑ) για το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες  καταπολέμησης του εντόμου με χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι Πρόεδροι των Επιτροπών μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο  Αιγιαλείας (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  Ευθ. Γάτου 1, τηλ. 26910 61063).