ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<< Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας>> (Ημερομηνία διεξαγωγής : Δευτέρα 8 Μαϊου 2017)