Απόφαση καθορισμού μέτρων ελέγχου όσον αφορά την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών στην ΠΕ Αχαϊας

Undefined
Body: 

   Σύμφωνα με την απόφαση του Προϊστάμενου της ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας γίνεται τροποποίηση των μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στη Ζώνη Επιβολής Περιορισμών της ΠΕ Αχαϊας με ταυτόχρονη κατάργηση της υπ' αριθ. 248858/13321/28.09.2016 (ΑΔΑ ΩΣ3Α7Λ6-9ΥΝ) απόφασης του Προέδρου της ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας.

Συννημένο: