ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Body: 

   Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων". Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2. να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020", υπόμετρο 4.2. "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014-2020 και δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΠΕΕ) (γεωργικό προϊόν). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω δράση 4.2.1. υποβάλλουν προς τη Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαϊου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Undefined