Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(02/05/2017)