ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<<Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές , φωτ. μηχανήματα & fax , γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας>>.