Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(06/04/2017)