Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (08/05/2017)