Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(05/05/2017)