Απόφαση 22 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(30/03/2017). (Σε ορθή επανάληψη)