Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(16/05/2017)