ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : Ενημερωτική παρέμβαση ΟΚΑΝΑ- Παρασκευή 19 Μαϊου 2017.