ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(ΓΑΛΑ,ΓΑΝΤΙΑ,ΜΑΣΚΕΣ,ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Κ.Λ.Π)>>