Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε έκτακτη συνεδρίαση(23/05/2017)