Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(24/05/2017)