Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.(10/07/2019)