Απόφαση 26 Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας(09/05/2017)