ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ :ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ«Το βέλος που δεν πληγώνει»