Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(06/06/2017)