Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(12/06/2017)