ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:<<Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο δωρεάν έλεγχος μαστογραφίας>>