ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ: Δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης της σύμβασης ένταξης στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020

Body: 

   Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017)

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiaty...

 

Undefined