Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος κατάρτισης του Κέντρου ΕΛΓΟ-Δήμητρα:Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών

Undefined
Body: 

   Το Κέντρο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Πατρών, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Οκτώβριο2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Συννημένο: