Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (11-07-2019).